O slikaru


    Rodjena 1956 god. u Starom Lecu. Radila je kao viša med.sestra u Opštoj bolnici „ Djordje Joanović“. Slika od 1985 god. Postaje član gal.naivne umetnosti Kovačica 1999 god kao i član Muzeja naivne i marginalne umetnosti Jagodina i Galerije likovnih samorastnikov Trebnje (Slovenija).   Izlagala je na 35 samostalnih i više od 2oo kolektivnih izložbi u zemlji i inostranstvu. Učesnik je velikog broja likovnih kolonija i humanitarnih akcija. Dobitnik je više nagrada i priznanja.   Učesnik je velikih Medjunarodnih festivala naivne umetnosti.   - Premio internationale –GIANNINO GROSSI VARENA (Italija) .   - Festival naive ART MANDRIA DI SHIVASSO LORENCA PRATO  (TORINO).   Njene slike nalaze se u Galeriji naivne umetnosti u Kovačici ,Muzeju naivne i marginalne umetnosti Jagodina, Galerija likovnih samorastnikov Trebnje i u zbirci poznatih kolekcoonara širom sveta. Živi radi u Aradcu, u selu do Zrenjanina prema Novom Sadu.